Скъпи приятели, 

Добре дошли на официалният уебсайт на проект „Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии“ (SmART), който се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Този проект е съвместна инициатива на 6 организации от България, Унгария, Ботсуана, Намибия, Кения и ЮАР. Той е мотивиран от вярването, че развитието на креативните индустрии в целевите региони може да допринесе за създаването на младежка заетост и за борбата с тяхната бедност и изключване.  

Проект SMART разработва, тества и разпространява модел на иновативно обучение, базирано на подхода учене чрез преживяване и задълбочаване в средата на реалната практика при управлението на изкуствата и инициативите, водени от социалното въздействие. 

Търсеният ефект от проекта е овластяване на младежките сектори в регионите на ЕС и Африка в посока предлагане на повече и по-качествено обучение в управлението и маркетинга на изкуствата и креативното предприемачество за младежи извън системите на формалното обучение, като по този начин да бъдат укрепени творческите индустрии на целевите региони и да се максимизира техния капацитет за устойчиво създаване на нови работни места и намаляване на младежката бедност и социално изключване. 

Освен да предоставя актуална информация за проекта и неговите дейности, настоящият сайт е разработен, за да осигури достъп на всички заинтересовани страни, младежки работници и потенциални обучаеми до разработените в рамките на проекта интелектуални продукти: (а) Отворени образователни ресурси (обучителни материали "Управление на изкуствата и креативния сектор"; (б) Ресурси за местната младежка култура и изкуство на партньорските страни от Африка; (в) Наръчник в подкрепа на предоставянето на неформално обучение в областта на управлението и предприемачеството в сферите на изкуствата и креативните индустрии, основано на подходите на учене чрез преживяване. 

Всички партньори по проекта вярват в ефективността на подхода `peer-to-peer` `(ползвател за ползвател), поради което сме осигурили възможността за бъдещо подобряване и обогатяване на съдържанието на разработените материали. Всеки принос ще бъде оценен.

Ние от МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ и нашите партньори се надяваме, че намирате публикуваните ресурси за полезни и харесвате сайта. 

В секцията за контакт може да се свържете с нас, за да споделите своите впечатления, да ни препоръчате какво да подобрим или да допринесете за развитието на разработените материали.